Meriter

Meriter år för år:

2016
• Dee hamnade i tidningen på Prideparaden (Här hittar du utklippen)
2014
• Flyttade från Polen till Sverige
• Dee föddes