Meriter

Meriter år för år:

2017
• Utställd valpklass med HP
• Flyttade från Norge till Sverige
2016
• Zoom kom till världen