Meriter

Meriter år för år:

2018
• Debut freestyleklass 1
2017
• Flyttade från Norge till Sverige
2016
• Zoom kom till världen