Mål Yori


• Agility
* Ett bra slalom
• Lydnad
* Fotgående
• Freestyle
* Debut kl. 1
* Uppflytt. kl. 1
* Uppflytt. kl. 1
* FD1
* Debut kl. 2
* Uppflytt. kl. 2
* Uppflytt. kl. 2
* FD2
• Utställning
* Inoff. Ängevi
* Inoff. Örebro
• Övrigt
* Miljöträning!!
* Testa apportering
* HD- & ED-röntga